NY SATSNING PÅ RAMDAL I FÆRDER KOMMUNE

1. september hadde Holm Eiendom gleden av å overta Ramdalveien 2 i Færder kommune; Et spennende næringsbygg som huser flere forskjellige virksomheter.

Eiendommen har en godt eksponert beliggenhet på Ramdal, et område hvor det skjer mye spennende i forbindelse med den planlagte nye landforbindelsen til Færder. Når veisystemet blir klart vil eiendommen få en god beliggenhet i nærheten av den planlagte “hovedrundkjøringen”. I tillegg er det store planer om en “ny bydel” på Kaldnes som ligger tett ved. Eiendommen har i dag også en god beliggenhet i forhold til Tønsberg sentrum, med kort vei til Brygga via Kaldnes og gangbroen over. Nærmeste nabo er Active hotell og Active Family, som er et velrenommert og veldrevet treningssenter på over 3 000 kvm.

Ramdalveien 2 er på 2 550 M2 BTA og har tidligere huset både handelsaktører som Tybring-Gjedde, samt undervisningsformål ved Idefagskolen. De senere årene, har eiendommen huset næringsaktører, som for eksempel gründerhuset.

Eiendommen har en tomtestørrelse på 9,4 dekar, som gir muligheter for fremtidig videreutvikling.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med eiendommen, og ser frem til fortsettelsen!