Vi eier og drifter flere næringsbygg i Oslo, og tilrettelegger arbeidsplassene til over 1500 mennesker. Flere av bygningene er det Holm familien selv som har bygget, blant annet eiendommene i Olav V's gate 1 og Engebrets vei 7. Holm Eiendom er også er deleier i Lillestrøm Delta, som er en betydelig aktør i eiendomsmarkedet på Lillestrøm.

Holm Eiendom har egen administrasjon og forvaltningstjeneste som inkluderer

  • Driftsleder
  • Prosjekt -og innkjøpssjef
  • Utleieansvarlig
  • Driftsteknikere

Dette gir direkte kommunikasjon til våre leietakere i alle faser; Alt fra dialog rundt leieforhold til prosjektgjennomføring og daglig drift.

Lange tradisjoner

Holm familien begynte å jobbe med eiendom alt i 1920, da Arnt Holm begynte som entreprenør på Rjukan. Han flyttet virksomheten til Oslo i 1922 og ble i løpet av 20 og 30 tallet en av de største eiendomsutviklerne i Oslo.

Neste generasjon Holm satset videre innen bygg og etablerte Murmester Rolf Holm i 1945, som også har satt sine spor i Oslos eiendomsmasse. På sitt største hadde bedriften rundt 200 ansatte og har gjennom en årrekke oppført over 4000 fasader i Oslo sentrum, herunder blant annet Rikshospitalet og Oslo Spektrum. I løpet av 80-tallet ble driften overtatt av Truls H. Holm, som dreide familievirksomheten stadig mer mot eiendomsforvaltning og det som nå er T H Holm Eiendom AS.

Nye utfordringer

Lysten til å påvirke og forbedre folks hverdag har levd i generasjoner, og vi ønsker å tilrettelegge gode arbeidsplasser for våre leietakere. Drift av næringseiendom er engasjerende, krevende og spennende. Vi forsøker alltid å ligge ett skritt foran for å møte nye krav som dukker opp underveis, være seg i form av ny teknologi, design og ulike standarder. Vi har som mål i Holm Eiendom å gi best mulig personlig service hvor effektivitet og fleksibilitet står høyt. Når vi inngår et nytt leieforhold, er det med tanke på et langsiktig samarbeid hvor vi og leietakerne skal utvikle oss sammen. De fleste av våre leietakere har vært med oss lenge.