Ledige lokaler

ENGEBRETS VEI 3

Engebrets vei 3
216m² / 12 arbeidplasser

AKERSGATEN 1-5

Akersgaten 1-5, 0158 Oslo
290-531m² / 20-25 arbeidplasser

BYGDØY ALLÉ 5

Bygdøy Allé 5, 0275 Oslo
298m² / 15 arbeidplasser

HOVFARET 8

Hovfaret 8, 0257 Oslo
38-220m² / 5-10 arbeidplasser