Ledige lokaler

ENGEBRETS VEI 3

ENGEBRETS VEI 3
152m² / 8 arbeidplasser

KIRKEGATA 1-3

Kirkegata 1-3
493m² / 25 arbeidplasser

HOFFSVEIEN 21-23

Hoffsveien 21-23
521m² / 25 arbeidplasser