NY EIENDOM- FRIDTJOF NANSENS PLASS 8

I juni 2019 hadde vi gleden av å overta Fridtjof Nansens Plass 8, midt i Oslo sentrum. Vi har siden den gang startet flere prosesser som renovering av trappeoppgang og planlegging av fasadeendring i samarbeid med byantikvaren. Planene for bygget fremover er mange, og vi i Holm Eiendom ser frem til en spennende utvikling.

Vi har gått i gang med totalrenovering av byggets 4 etasje som ferdigstilles Q2 2020. Kjellerarealet er under oppgradering/renovering: det bygges sykkelparkering og separate dame- og herregarderober.

For mer informasjon om bygget- se “våre eiendommer”