KJÆRE ALLE KUNDER, LEIETAKERE & FORRETNINGSFOBINDELSER

Kjære alle sammen, Vi står nå sammen i en helt spesiell tid som endrer seg fra dag til dag, med stor uvisshet om hvordan situasjonen med COVID 19 kommer til å utvikle seg videre. Vi vil så godt vi kan sørge for at alle eiendommene drives som normalt, og at pågående prosesser og prosjekter ikke stopper opp. Vi følger utviklingen tett og har god dialog med samarbeidspartnere og øvrige.

Holm Eiendom vil ta ansvar og hensyn til leietakere, kunder og øvrige forbindelser ved å forholde seg til de retningslinjer myndighetene kommer med. Slik vil vi begrense smitten så godt vi kan. Våre kontoransatte har i dag hjemmekontor med full bemanning, og vil være tilgjengelige for telefonmøter, mail mm. Våre vaktmestere og driftsteknikere er tilstede i byggene da vi er avhengig av dette for en god og forsvarlig drift av eiendommene- hvor de  selvfølgelig vil ta alle forholdsregler.

Se gjerne vedlegg med informasjon om risikovurdering i forhold til utførelse av pågående prosjekter og renholdstiltak:

TILTAK, RISIKOVURDERING CORONA

For alle henvendelser;

firmapost@holmeiendom.no, +47 22 51 12 80