RAMDALVEIEN 2

ADRESSE

Ramdalveien 2

3128

ADMINISTRASJON

Holm Eiendomsforvaltning AS

Tlf. +47 225 11 280

Første byggetrinn av Ramdalveien 2 startet i 1978, og siden har bygget gjennomgått en meget omfattende hovedombygging og modernisering, til blant annet skole og undervisning. Eiendommen fremstår i dag som en moderne kombinasjonseiendom – kontor og lager – med bruk av spennende og tidsriktige materialer.

Eiendommen har en godt eksponert beliggenhet på Ramdal, et område hvor det skjer mye spennende i forbindelse med den planlagte nye landforbindelsen til Færder. Når veisystemet blir klart vil eiendommen få en god beliggenhet i nærheten av den planlagte “hovedrundkjøringen”. I tillegg er det store planer om en “ny bydel” på Kaldnes som ligger tett ved. Eiendommen har i dag også en god beliggenhet i forhold til Tønsberg sentrum, med kort vei til Brygga via Kaldnes og gangbroen over. Nærmeste nabo er Active hotell og Active Family, som er et velrenommert og veldrevet treningssenter på over 3 000 kvm.

1 etasje utgjør ca. 1800 m2 og inneholder kontorarealer, møterom, forelesningssaler, fotostudio, samt et stor felles møterom. U.etg er Ca. 750 m2 og Inneholder i hovedsak kontor, produksjonslokaler og sosialrom, samt hovedinngang for kunder/besøkende, trapp
til 1. etg.

TILRETTELEGGELSE

Ramdalveien 2 er et fleksibelt og arealeffektivt bygg. Vi jobber alltid med å utvikle våre lokaler slik at bedriftene vi huser har mulighet til å omorganisere og videreutvikle driften sin uten å måtte flytte. Langsiktige og stødige leieforhold lønner seg for både oss og leietakerne. Eiendommen har en tomtestørrelse på 9,4 dekar, som gir muligheter for fremtidig videreutvikling.