Keysersgate 1

ADRESSE

Keysersgate 1

0165 Oslo

ADMINISTRASJON

Holm Eiendomsforvaltning AS

Tlf. +47 225 11 280

OM KEYSERSGATE 1

Bygget ble oppført i 1892. Keysers gate er en sentral gate i Oslo som går fra Akersgaten til Ullevålsveien.

Eierskapet administrerers av Industrifinans Aktive Investeringer AS der Holm Eiendom har en eierandel på 40% gjennom datterselskapet Holm Finans AS.

Eiendommen består av fem etasjer .

TILGJENGELIGHET

Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet, og kort gangavstand til alle servicefunksjoner og byens fasiliteter.

Ibsen P-hus og Stortinget T-banestasjon i gangavstand.

TILRETTELEGGELSE

Mulighetene er mange i Keysers gate 1, men lokalene egner seg best for kontorbedrifter til små og mellomstore selskaper. Vi jobber alltid med å utvikle våre lokaler slik at bedriftene vi huser har mulighet til å omorganisere og videreutvikle driften sin uten å måtte flytte. Langsiktige og stødige leieforhold lønner seg for både oss og leietakerne.