FRIDTJOF NANSENS PLASS 8

ADRESSE

Fridtjof Nansens Plass 8

0160 Oslo

ADMINISTRASJON

Holm Eiendomsforvaltning AS

Tlf. +47 225 11 280

OM FRIDTJOF NANSENS PLASS 8

Fridtjof Nansens Plass 8 ligger foran Rådhuset i Vika i Oslo sentrum. Bygget ble på lik linje med de andre bygningene i halvsirkelen oppført på slutten av 1930-tallet mens Rådhuset var under bygging. Plassen ble utformet av arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. Gården har utsikt mot Rådhuset og ligger i gangavstand til sentrale områder som Nationaltheatret, Aker Brygge og Tjuvholmen.

Fridtjof Nansens Plass 8 består av 8 etasjer; forretningslokaler på grunnplanet og lyse kontorlokaler i de syv etasjene over.

I de senere årene har områdene rundt plassen fått et løft i form av fasadeoppgraderinger, restauranter, butikker og andre servicetilbud. Vi er stolte over å være en del av denne utviklingen.

TILGJENGELIGHET

All offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet, og kort gangavstand til alle servicefunksjoner og byens fasiliteter.

• Trikk: Christiania Torv – Rådhusgata

• Buss: Nationaltheaterets og Kongensgate

• T-bane: Nationaltheatret

• Tog: Nationaltheatret stasjon (lokal, regional- og flytog)

• Båt: Rådhusbrygga – Aker Brygge

TILRETTELEGGELSE

Mulighetene er mange i Fridtjof Nansens plass 8, og lokalene her egner seg godt for selskaper med 15-20 ansatte. Vi jobber alltid med å utvikle våre lokaler slik at bedriftene vi huser har mulighet til å omorganisere og videreutvikle driften sin uten å måtte flytte. Langsiktige og stødige leieforhold lønner seg for både oss og leietakerne.