AKERSGATEN 1-5

ADRESSE

AKERSGATEN 1-5

0212 Oslo

ADMINISTRASJON

Holm Eiendomsforvaltning AS

Tlf. +47 225 11 280

OM AKERSGATEN 1-5

Akersgaten 1-5 består av to eiendommer (nr. 1-3 og nr. 5). Byggene er sammenføyd med hverandre og fremstår innvendig som en enhet. Akersgaten 1-3 ble oppført i 1978 og Akersgaten 5 I 1938. Bygningene er sentralt lokalisert I kvadraturen nær Oslo rådhus og Akershus festning og består av kontorlokaler i 6 etasjer og forretningsareal i 1. Eiendommene har god parkeringsdekning med 18 parkeringsplasser i garasjeanlegg og 13 i bakgård.

Eiendommen har en meget god beliggenhet sentralt i Kvadraturen. Kvadraturen har de seneste årene fått et betydelig løft gjennom oppgradering av eiendommer og gatearealene. Gårdeierne rundt Akersgata 1-5 har etablert Foreningen Festningskvartalene. Foreningen har som mål å revitalisere området og etablere det som et av Oslos beste områder for kontorvirksomhet.www.festningskvartalene.no Det er offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet til eiendommen. Området har en vellykket kombinasjon av kontor og handel, samt et etablert og økende tilbud av restaurant, kafé og hotellvirksomhet.

TILGJENGELIGHET

All offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet, og kort gangavstand til alle servicefunksjoner og byens fasiliteter.

• Trikk: Christiania Torv – Rådhusgata

• Buss: Kongensgate

• T-bane: Stortinget stasjon

• Tog: Nationaltheatret stasjon (lokal, regional- og flytog)

• Båt: Rådhusbrygga – Aker Brygge

• Bil: Enkel avkjøring fra E18 i Vika, Aker Brygge eller ved Oslo S.

• Parkering: Muligheter i området for korttidsparkering og langtidsleie.

TILRETTELEGGELSE

Lokalene i Akersgaten 1-5 egner seg best til mellomstore selskaper, fra 15- 25 mennesker. Vi jobber alltid med å utvikle våre lokaler slik at bedriftene vi huser har mulighet til å omorganisere og videreutvikle driften sin uten å måtte flytte. Langsiktige og stødige leieforhold lønner seg for både oss og leietakerne.