RAMDALVEIEN 2

1 september hadde vi gleden av å overta Ramdalveien 2 i Færder kommune. Bygget er på 2550 M2 BTA og tomten 9431 m2. Vi ser et stort potensial for en spennende utvikling av denne eiendommen.

Eiendommen har etter vår oppfatning en godt eksponert beliggenhet og betydelig potensial for videreutvikling. Dette er et område under transformasjon spesielt med tanke på den planlagte nye landforbindelsen til Færder. Når veissystemet ferdigstilles vil eiendommen ligge i direkte nærhet til hovedrundkjøringen. Ramdalveien 2 ligger også i et område hvor det er regulert for næring og nye boliger.

Vi ser frem til fortsettelsen.