Roy Åhsbom Kristiansen

Vår kjære venn, samarbeidspartner, og mangeårige trofaste styremedlem, Roy Åhsbom Kristiansen, gikk brått og uventet bort 11. januar 2024. Han ble 75 år. Hans optimisme, livsmot og gode humør var til stede helt til det siste.

Roy og Marianne var et harmonisk og flott par, som gjorde hverandre gode. Roys gode humør, med lune og gode replikker, skapte alltid glede og god stemning.

Etter utdannelse på BI arbeidet han i Mobil, hvor han fylte bensinstasjoner med varer. Så ble det kjøpesentre. Thon Gruppen, Oslo City og Steen & Strøm, Sektor, Fagerstad Utvikling og Scala med flere. Roys styrke var å bygge opp gode og tillitsfulle relasjoner med de viktige handelskjedene og fylle sentrene med gode leietagere. Han nøt stor respekt hos alle parter. Han var dyktig, ærlig og lovet aldri forhold han ikke selv trodde på. Hans anslag over kundepotensial pleide å stemme godt, og det skapte mange vellykkede kjøpesentre.

De siste årene har Roy påtatt seg forskjellige oppgaver innen eiendomsutvikling. Slik endte han hos oss i Holm Eiendom, hvor han var et høyt verdsatt styremedlem og inspirator. Roy tilførte oss mye kompetanse. Han hadde alltid mange spennende ideer. Han var en god samtalepartner og brobygger mellom generasjonene. Vi hadde alltid respekt for hans synspunkter og lyttet til hans råd.

Roy var sosialt intelligent, og han fikk nye bekjente og venner over alt. Han så mennesker uten tanke på titler eller sosiale posisjoner og han hadde alltid gode venner i alle samfunnslag.

Vi har mistet en svært god venn, kollega og samtalepartner. Vi tar med oss hans positive holdninger, livsoptimisme og husker hans gode, treffende og humoristiske replikker, lune humor og varme glimt i øyet.

Tankene går til hans nærmeste.