Service og oppfølging

Våre leietakere er like viktige hver eneste dag de er hos oss, som den dagen kontrakten ble inngått. Vi bryr oss om at eiendommene våre alltid skal være i best mulig stand. Det betyr at vi ikke nøyer oss med å ta vare på fellesarealer, men engasjerer oss i alle detaljer. Det betyr også at bedrifter som leier hos oss kan fokusere utelukkende på det de er gode til, mens vi tar vare på omgivelsene.

Vår servicegaranti

  • Alltid gode arbeidsforhold
  • Alltid svar på henvendelser
  • Alltid kvalifiserte fagfolk som utfører arbeid
  • Alltid klare beskjeder om når vi kommer
  • Alltid oppdatert på fremdriften i mer tidkrevende prosjekter
  • Alltid muligheter for å tilpasse eller bytte lokaler i takt med endringer i bedriften.

Vi ser frem til et godt og langsiktig samarbeid!