Hagbarth Schjøtt

Daglig leder

22 51 12 80 / 93 03 43 52

Hagbarth Schjøtt har det overordnede ansvaret for den daglige driften av Holm Eiendomsforvaltning. Hagbarth har flere tiårs erfaring fra eiendomsdrift og prosjektledelse.

Michael Martinoux

Driftssjef

22 51 12 80 / 92 84 27 34

Michael Martinoux har ansvar for daglig driften av samtlige eiendommer. Med bakgrunn fra blant annet NEAS og Pro Eiendom har Michael bred driftserfaring og stor teknisk bygg kompetanse.

Tim Herman Holm

Økonomi og utleie

22 51 12 80 / 92 22 25 42

Tim H. Holm er daglig leder i gårdsselskapene og arbeider hovedsakelig med økonomi, finans og utleie.

Heidi Brøndmo

Kontorleder

22 51 12 80 / 92 22 47 88

Heidi er kontorleder, og ansatt fra 01. oktober 2014

Bjørn-Erik Bergmann

Autorisert Regnskapsfører

22 51 12 80 / 91 12 47 82

Bjørn-Erik Bergmann er fast innleid regnskapsfører fra Regnskapskontoret Børresen & Wiesdalen. Bjørn-Erik kjenner Holm Eiendom selskapene godt gjennom flere år.

Trine Ekren

Utleie og markedsføring

22511280 / 47815666

Roger Edvardsen

Vaktmester

22 51 12 80 / 92 22 47 86

Roger Edvardsen har ansvaret for den daglige driften av Engebrets vei 3-7, Hoffsveien 21/23, Hoffsveien 15 og Hovfaret 8. Roger begynte som murer i Murmester Rolf Holm og har siden 1980-tallet hjulpet alle leietagere i disse byggene med små og store utfordringer og ønsker.

Bilal Merheb

Vaktmester

22 51 12 80 / 92 22 47 87

Bilal har ansvaret for den daglige driften av Olav Vs gate 1, Bygdøy Alle 5, Kirkegaten 1-3, Akersgaten 1-5 og Lørenvangen 14.

Jan Arne Høiberg

Vaktmester

22 51 12 80 / 92 22 47 97

Jan Arne har bakgrunn som snekker, og har bred erfaring som vaktmester fra blant annet PRO Eiendom og NEAS. Jan Arne ble ansatt i Holm Eiendom i januar 2016

Piotr Chmielnicki

Vaktmester / Snekker

22 51 12 80 / 92 22 47 93

Piotr Chmielnicki er snekker av bakgrunn, og arbeider med gjennomføring og ledelse av prosjekter. Piotr har arbeidet i Holm Eiendom siden 2007.

Truls H. Holm

Styreleder

22 51 12 80 / 92 22 47 84

Truls Holm er grunnlegger av Holm Eiendom og fungerer nå som arbeidende styreleder i T H Holm Eiendom og samtlige datterselskaper.

Roy Å. Kristiansen

Styremedlem

/ 91 30 18 36

Roy Kristiansen er styremedlem i T H Holm Eiendom og samtlige datterselskaper

Arne Norsted

Styremedlem

22 51 12 80 / 92 22 47 82

Arne Norsted er styremedlem i T H Holm Eiendom og samtlige datterselskaper. Arne var tidligere daglig leder i Murmester Rolf Holm, og har vært involvert med Holm Eiendom siden starten