Adresse

Akersgaten 1

0158 Oslo

Administrasjon

Holm Eiendomsforvaltning As

Pb. 105 Skøyen, 0212 Oslo, Tlf 22511280

Utleier

Tim H. Holm

Tlf. 92 22 25 42

OM AKERSGATEN 1-5
Akersgaten 1-5 består av to eiendommer (nr. 1-3 og nr. 5). Byggene er sammenføyd med hverandre og fremstår innvendig som en enhet. Akersgaten 1-3 ble oppført i 1978 og Akersgaten 5 I 1938. Bygningene er sentralt lokalisert I kvadraturen nær Oslo rådhus og Akershus festning og består av kontorlokaler i 6 etasjer og forretningsareal i 1. Eiendommene har god parkeringsdekning med 18 parkeringsplasser inne og 13 ute.

BELIGGENHET
Eiendommen har en meget god beliggenhet sentralt i Kvadraturen. Kvadraturen har de seneste årene fått et betydelig løft gjennom oppgradering av eiendommer og gatearealene. Gårdeierne rundt Akersgata 1-5 har etablert Foreningen Festningskvartalene. Foreningen har som mål å revitalisere området og etablere det som et av Oslos beste områder for kontorvirksomhet.www.festningskvartalene.no Det er offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet til eiendommen. Området har en vellykket kombinasjon av kontor og handel, samt et etablert og økende tilbud av restaurant, kafé og hotellvirksomhet.